Thënie për televizionin (6 thënie)

Reputacioni ynë është më i rëndësishëm se sa qindra milionë dollarët e fundit.

Pjesa më e madhe e asaj që pranohet si cilësi në televizionin britanik është jo më shumë se një reflektim i elitës të ngushtë e cila e kontrollon atë dhe ka menduar gjithmonë se shijet e saj ishin sinonim me cilësinë.

Televizioni ka bërë shumë për psikiatrinë duke dhënë informacione për të, si dhe duke krijuar nevojën për të.

Ne kemi filluar lojën tonë të jashtëzakonshme. Ne do të shesim lajmet tona të biznesit dhe informacionin në shtyp, ne do të shesim atë për këdo që ka një sistem kabllor, dhe ne do të shesim atë në web.

Qenia më e fortë e medieve. Ato kanë fuqinë të bëjnë të pafajshmin të fajshëm dhe të bëjnë të fajshmin të pafajshëm, dhe kjo është fuqi. Sepse ato kontrollojnë mendjet e masave.

Televizioni e ka bërë diktaturën të pamundur, por demokracinë të padurueshme.