Thënie për lajmet (4 thënie)

Në rastin e lajmeve, ne gjithmonë duhet të presë për sakramentin e konfirmimit.

CNN është vazhdimisht tejet në të majtë, nëse shikoni emisionet e tyre, në gjithçka që transmeton. Ato nuk duan të thonë diçka. Ato duan vetëm të theksojnë.

Unë përpiqem për të mbajtur kontakt me të dhënat … Unë gjithashtu shikoj në produktin e përditshëm. Kjo nuk do të thotë që të ndërhyj, por është e rëndësishme herë pas here për të treguar aftësinë e të qenit i përfshirë. Kjo tregon se po e kuptoj se çfa

Qenia më e fortë e medieve. Ato kanë fuqinë të bëjnë të pafajshmin të fajshëm dhe të bëjnë të fajshmin të pafajshëm, dhe kjo është fuqi. Sepse ato kontrollojnë mendjet e masave.