Thënie për njeirun (4 thënie)

Unë jam një shpirt. Dhe e di mirë që çfarë do të çoj në varr nuk është vetja ime. Vetja ime do të shkojë tjetërkund. Tokë, ti nuk je humnera ime!

Televizioni ka bërë shumë për psikiatrinë duke dhënë informacione për të, si dhe duke krijuar nevojën për të.

Varrezat janë plot me njerëz të pazëvendësueshëm.

Njerëzit duhet ta ndihmojnë njëri tjetrin, ky është ligj.