Thënie për dënimin (3 thënie)

Mëkatarët do të hanë frutin e sjelljes së tyre.

Bëni atë që ju ndjeni në zemrën tuaj që të jetë e drejtë për ju, sepse ju do të kritikoheni sidoqoftë. Ju do të jenë i dënuar në qoftë se e bëni, dhe i dënuar në qoftë se nuk e bëni.

Është e ndaluar për të vrarë; prandaj të gjithë vrasësit ndëshkohen, përveç nëse ata vrasin në numër të madh dhe nën tingujt e borive.