Thënie për idetë (6 thënie)

Njerëzimi nuk është një qark me një qendër të vetme, por një elips me dy pole kryesore, nga të cilët njëri janë faktet dhe tjetri janë idetë.

Idetë e mëdha shpesh pranojnë kundërshtime të dhunshme nga mendje të mesme.

Ai që nuk njeh gjuhë të tjera, ose është gjeni, domosdo ka mangësi në idetë e tij.

Një person me një ide të re është një maniak deri sa ideja realizohet.

Një ide e fuqishme e komunikon një pjesë të forcës së saj ndaj atij që e kundërshton atë.

Idetë e mia janë zuskat e mia.