Thënie për gjuhën (16 thënie)

Gjermanët dhe unë nuk flasim më të njëjtën gjuhë.

I bërë për vdekje nga gjuha shpifëse

Si president i Kosovës, unë jam shumë i shqetësuar në lidhje me situatën aktuale të punësimit, në rreth 70% të popullsisë, e cila është e re, me potencial të madh, flet shumë gjuhë të huaja dhe që janë ekspertë në shumë fusha.

E pamundur është fjalë që gjendet vetëm në fjalorin e budallenjve.

Filozofia është një kuptim i thjeshtë i thënë me fjalë të mëdha.

Ta përdorësh gjuhën në mënyrë të përkryer do të thotë të praktikosh njëfarë magjie joshëse.

Ai që nuk njeh gjuhë të tjera, ose është gjeni, domosdo ka mangësi në idetë e tij.

Letërsia e madhe është thjesht gjuhë e ngarkuar me kuptim në shkallën më të madhe të mundshme.

I madh është admirimi ynë për oratorin që flet me rrjedhshmëri dhe me gjykim.

Zoti ynë që je në qiell, jepna fuqine ta mbajme gojen të mbyllur kur s’kemi gjë per te thënë! Falna durimin ta thellojme nje pune përpara se të shkruajme permbi te, frymëzona me nje ndenje te mprehte të drejtsisë që të flasim jo vetem me paanesi por edhe te sillemi ashtu! Shpetona nga grackat e gramatikës, nga shtremberimet e gjuhes dhe nga lajthimet e shtypit.