Thënie për të pamundurën (2 thënie)

Në përpjekje për të arritur të pamundshmen, njeriu duhet të orvatet të arrijë absurdin.

E pamundur është fjalë që gjendet vetëm në fjalorin e budallenjve.