Thënie për gjermanët (1 thënie)

Gjermanët dhe unë nuk flasim më të njëjtën gjuhë.