Thënie për oratorinë (3 thënie)

Biseda dhe elokuenca nuk janë e njëjta gjë: të flasësh dhe të flasësh bukur janë dy gjëra. Një budalla bisedon, por një i mençur flet.

Oratorët janë më të rrëmbyer kur çështja e tyre është e dobët.

I madh është admirimi ynë për oratorin që flet me rrjedhshmëri dhe me gjykim.