Thënie nga Ezra Pound (24 thënie)

Në qoftë se letërsia e një kombi pëson rënire, ai komb dobësohet dhe kalbet.

Muzika fillon të atrofizohet kur largohet shumë nga vallet … poezia fillon të atrofizohet kur largohet shumë nga muzika.

Duhet të jetë e paligjshme për një artist që të martohet. Nëse artisti duhet të martohet le të gjejnë dikë më të interesuar në art, apo artin e tij, ose artistin në përbërje të tij, më shumë se në veten e tij. Pas së cilës, le të pinë çaj së bashku tri he

Problemi i vërtetë me luftën (luftën moderne) është se ajo nuk i jep askujt një shans për të vrarë njerëzit e duhur.

Akti i ziles që kumbon është simbolika e të gjitha feve që bëjnë konvertime. Ajo nënkupton ndërhyrjen e pakuptimtë në qetësinë e njerëzve të tjerë.

Me një ditë lexim njeriu mund të ketë çelësin në dorën e tij. 

Literatura nuk ekziston në një vakuum. Shkrimtarë si të tillë kanë një funksion të caktuar shoqëror saktësisht proporcional me aftësinë e tyre si shkrimtarë. Kjo është dobia e tyre kryesore.

Unë e konsideroj kritika thjesht një nxitje paraprake, një deklaratë për gjërat që një shkrimtar i ka të qarta në kokën e tij diku apo diçka tjetër, ndoshta përpara shkrimit; e pavlerë, nëse nuk vijnë në fruta në veprën e krijuar më vonë.

Një epokë e madhe e letërsisë është ndoshta gjithmonë një epokë e madhe e përkthimeve.

Asnjë varg për pagesë nuk bëhet nga ai që dëshiron të bëjë një punë të mirë.