Thënie për maninë (1 thënie)

Një person me një ide të re është një maniak deri sa ideja realizohet.