Thënie për detin (3 thënie)

Është një spektakël më i madhe se deti, ai është qielli; është një spektakël më i madh se qielli, është brendësia e shpirtit.

Toka dhe deti, dobësia dhe rënia janë ndarësit e mëdhenj, por vdekja është divorcuesi i madh përgjithmonë.

Sikur që valët shkojnë drejtë gurëve të bregut të detit, ashtu nxitojnë minutat tona drejt fundit të tyre.