Thënie për bindjen (7 thënie)

Secili i lutet Zotit sipas bindjes së tij.

Njeriu duhet të jetë i bindur vetë për t’i bindur të tjerët, në mënyrë që të ketë entusiazëm dhe t’i nxitë ata.

A janë bindjet një gjë kaq e thjeshtë si rrobat që njeriu mund t’i ndërrojë si të dojë? Bindjet janë të tilla për njerëz që jetojnë epoka dhe epoka.

Mendova se po ta thoja mjaft, do ta bindja botën se vërtetë isha më i madhi.

Është përsëritja e pohimit ajo që çon te besimi. Dhe sapo besimi të shndërrohet në bindje të thellë, gjërat fillojnë të ndodhin.

Ne bindemi me praninë tonë.

Forca nuk përbën drejtësi … bindja është e drejtë vetëm ndaj fuqive të ligjshme.