Thënie për mësuesin (5 thënie)

Mësuesi gjithmonë fillon me gjetje gabimesh, por nxënësi shikon merita pozitive në gjithçka.

Është arti suprem i mësuesit të ngjallë kënaqësi në shprehjen kreative dhe dituri.

Teknologjia është vetëm mjet. Për të bërë që fëmijët të punojnë së bashku dhe të motivohen ata, mësuesi është më i rëndësishmi.

E nderon stilin tim ai që prej tij mëson të shkatërrojë mësuesin.

Unë jam duke ecur me dy njerëz të tjerë, secili prej të cilëve do të më shërbejë mua si mësues. Unë do të marr të mirat e njërit dhe do t’I imitoj ato, dhe do t’I marr të këqijat e tjetrit e do ta korigjoj veten time.