Thënie për mës (1 thënie)

E nderon stilin tim ai që prej tij mëson të shkatërrojë mësuesin.