Thënie për kreativitetin (9 thënie)

Nëse u jep njerëzve mjete, dhe ata shfrytëzojnë mundësitë e tyre natyrore dhe kuriozitetin e tyre, ata do të zhvillojnë gjëra në mënyra që do të befasojnë shumë, përtej asaj që ke pritur.

Kreativiteti është thjesht një emër plus për një aktivitet të rregullt. Çdo aktivitet bëhet kreativ kur vepruesi kujdeset për ta bërë atë të mirë, ose më të mirë.

Është një burim i pashterrshëm rinie: është mendja jote, talenti yt, krijimet që ti sjell në jetën tënde dhe jetët e njerëzve që ti do. Kur ti mëson ta shfrytëzosh këtë burim, ti vërtet e ke mundur moshën.

Është arti suprem i mësuesit të ngjallë kënaqësi në shprehjen kreative dhe dituri.

Çdo aktivitet kreativ kur bëhet vepruesi kujdeset për ta bërë atë si duhet ose sa më mirë.

S’ka gëzim më të madh se ta ndjesh veten krijues. Triumfi i jetës është shprehur nga krijimi.

Ekzistojnë vetëm tri qenie të respektueshme: prifti, luftëtari dhe poeti. Me ditë, me vra dhe me krijue.

Sekreti i kreativitetit është të dish si ti fshehësh burimet.

Pothuajse gjithmonë pakica krijuese e përkushtuar e ka bërë botën më të mirë.