Thënie për shtetin (12 thënie)

Një shtet i cili ka frikë që t’i lejojë njerëzit e tij ta gjykojnë të vërtetën dhe të rremen në një treg të hapur është një shtet që ka frikë prej njerëzve të tij.

Në politikë është e domosdoshme ta tradhtosh vendin tënd ose elektoratin. Unë parapëlqej ta tradhtoj elektoratin.

Shifra, industria, dhe moraliteti i priftërisë, si dhe përkushtimin i njerëzve janë rritur dukshëm nga ndarja totale e kishës nga shteti.

Ne duhet të heqim dorë jo vetëm nga dëshira jonë aktuale për rritjen e shtetit, por ne duhet ta dëshirojmë rënien e tij, dobësimin e tij.

Kushtetuta duhet të është e shkurtër dhe e turbullt.

Një shtet e quan veten gjithmonë atdhe kur është gati për të vrarë.

Armata është fama e shtetit tonë.

Ne nuk mund të ndërtojmë një shtet funksional me një vend që është copëtuar në pjesë të vogla.

Ne nuk mund t’i ndërtojmë themelet e një shteti pa sundimin e ligjit.

Pakica t’i japë shumicës!