Thënie për Kushtetutën (2 thënie)

Kushtetuta duhet të është e shkurtër dhe e turbullt.

Njerëzit janë i vetmi burim legjitim i pushtetit, dhe kjo vjen nga karta kushtetuese, sipas së cilës disa degë të qeverisë mbajnë pushtetin e tyre.