Thënie për shkollimin (8 thënie)

Koka dhe zemra janë pjesë vendimtare të karakterit, temperamenti pothuaj nuk ka të bëjë me të, dhe, prandaj karakateri është i pavarur nga edukimi, dhe nuk ka të ngjarë që të ndreqet ose të përmirësohet.

Pastërtia e jetës personale është një kusht i pazëvendësueshëm për të ndërtuar një edukim të mirë.

Kush hap dyer shkollash, mbyll dyer burgjesh.

Një kokëtrashë i shkolluar është më kokëtrashë se kur është injorant.

Pse duhet të ndihet shoqëria përgjegjëse vetëm për edukimin e fëmijëve dhe jo për edukimin e të gjithë të rriturve të të gjitha moshave?

I gjithë arti i mësimdhënies është vetëm art i nxitjes së kureshtjes natyrore të mendjeve të reja me qëllim që të kënaqin të ardhmen e tyre.

Nëntë të dhjetat e edukimit janë inkurajim.

Një shkollim që nuk e kultivon dëshirën është një shkollim që e përjashton mendjen.