Thënie për kureshtjen (5 thënie)

Dashuria është tri të katërtat kureshtje.

Jeta duhet jetuar dhe kureshtja të mban gjallë. Njeriu kurrë nuk duhet, për çfarëdo arsye, t’ia kthejë shpinën jetës.

Virtyti më i madh i njeriut është ndoshta kureshtja.

I gjithë arti i mësimdhënies është vetëm art i nxitjes së kureshtjes natyrore të mendjeve të reja me qëllim që të kënaqin të ardhmen e tyre.

Kureshtja është një nga format e zotësisë femërore.