Thënie për femrën (4 thënie)

Askush nuk di më mirë se një grua si t’i thotë gjërat që janë njëkohësisht njerëzore dhe të thella.

Do të doja më mirë të shfarosej raca njerëzore se të ishim më keq se bishat duke e bërë krijesën më fisnike të Zotit, femrën, objekt të lakmisë sonë.

Kapaciteti i mendjes femërore për studimet e shkallës më të lartë nuk mund të vihen në dyshim, duke qenë mjaftueshëm e ilustruar nga veprat e tij gjeniale, dhe të diturisë shkencës.

Kureshtja është një nga format e zotësisë femërore.