Thënie për inkurajimin (1 thënie)

Nëntë të dhjetat e edukimit janë inkurajim.