Thënie për vetëdijen (5 thënie)

Nuk ka freski më të papërshkrueshme dhe më të pavetëdijshme në lidhje me një person të pashkolluar që përqesh dhe tall fuqinë e gjeniut më fisnik dhe ekspresiv.

Unë kam qenë gjithmonë e vetëdijshme.

Meditimi është shpërbërja e mendimeve në vetëdijen e Përjetshme apo vetëdija e Kulluar pa objektivizim, njohja pa të menduarit, madhësia e caktuar që bashkohet në pafundësi.

Ka momente të ekzistencës kur koha dhe hapësira janë më të thella, dhe vetëdija e ekzistencës është lartësuar pafundësisht.

Vetëdija është Zoti i pranishëm në njeriun.