Thënie për keqardhjen (4 thënie)

Ne duhet të ndiejmë keqardhje, por të mos biem nën shtypjen e saj.

Ai që rrit një familje të madhe, mund të ketë një jetë plot me keqardhje, por pastaj do të ketë një kënaqësi sa jeta.

Keqardhja ime më e madhe në jetë është se fëmijëria ime ishte panevojshëm e vetmuar.

Ne ndjejmë keqardhje për të tjerët vetëm për ato të këqija të cilat ne vetë i kemi përjetuar.