Thënie për vlerat (9 thënie)

Unë arrij në përfundimin se pjesa më e madhe e të këqijave të njerëzimit kanë ardhur nga vlerësimet e gabuara që iu janë bërë vlerave të gjërave.

Vlerësimi duhet të bazohet në parapëlqim: nëse vlerëson lart gjithçka, do të thotë se nuk vlerëson asgjë.

Nëse durimi është një vlerë, ai duhet të zgjasë deri në pambarim. Dhe një besim i gjallë duhet të zgjasë deri në mesin e stuhisë më të zezë.

Dashuria shpesh nuk është gjë tjetër veç një shkëmbim i favorshëm midis dy njerëzve, të cilët arrijnë më të shumtën e asaj që presin, duke i çmuar vlerat e tyre në tregun e personalitetit.

Ata janë lypës, por që mund të llogarisin vlerën e tyre.

E falënderoj fatin që më lindi të varfër. Varfëria më mësoi mua vlerat e vërteta të dhuntive të dobishme për jetën.

Kur shohim njerëz me vlerë, duhet të mendojmë t’iu ngjasojmë atyre; kur shohim njerëz të kundërt me ne, duhet t’i kthehemi vetes dhe ta shqyrtojmë veten.

Jeta është shumë e thjeshtë: Ju bëni disa gjëra. Kryesisht dështime. Disa triumfe. Pastaj bëni më tepër gjëra që vlejnë. Në qoftë se bën gjëra të mëdha, të tjerët të kopjojnë menjëherë. Pastaj ju bëni diçka tjetër. Marifeti është të bëni diçka tjetër.

Ai që urdhëron frymën e tij, vlen më tepër se ai që mposht një qytet.