Thënie për liderin (8 thënie)

Burrështetas i vërtetë është ai që është i gatshëm të përballë rreziqet.

Qëllimi i liderit është ta marrë popullin e tij prej aty ku ndodhet dhe ta çojë atje ku nuk ka qenë.

Supozoj se me udhëheqje kuptoheshin muskujt; por sot ajo ka kuptimin të jesh bashkë me popullin.

Një lider i vërtetë nuk është një kërkues i konsensusit por një gatues i konsensusit.

Liderët mund të ndjellin një alkimi të vizionit të madh.

Një lider që e kufizon rolin e tij në përvojën e njerëzve të tij e dënon vetveten me vendumëro; një lider që i shpërfill përvojat e njerëzve të tij ka rrezikun të mos kuptohet.

Lideri nuk e meriton këtë emër nëse nuk është i prirur që rast pas rasti të qëndrojë edhe i vetëm.

Liderët nuk janë përgjegjës për kryesimin e anketave të opinionit publik, por për pasojat e veprimeve të tyre.