Thënie për pleqtë (4 thënie)

Robotët do të luajnë rol të rëndësishëm në ofrimin e ndihmës fizike dhe në shoqërimin e pleqve.

Të mosbërit asgjë është lumturi për fëmijët dhe mjerim për pleqtë.

Dhe kush do të mendonte plaku të kishte aq shumë gjak në të.

Barërat janë të përshtatshme vetëm për pleqtë.