Thënie për ilaçet (1 thënie)

Barërat janë të përshtatshme vetëm për pleqtë.