Thënie për optimizmin (6 thënie)

Një pesimist shikon vështirësi në çdo mundësi; një optimist shikon mundësi në çdo vështirësi.

Jam një optimist. Nuk duket të ketë tepër dobi të jesh ndryshe.

Shpresa përfundimisht nuk është e njëjta gjë si optimizmi. Ajo është bindja se diçka do të marrë për mirë, por gjithsesi diçka që ka kuptim, varësisht nga mënyra si merr drejtim.

Optimizmi është çmenduria e të insistuarit se gjithçka është mirë kur ne jemi të mjerë.

Ka një vështirësi në të kuptuarit që sjellja jonë është shumë komplekse (tërësore, që truri ynë është ndërtuar nga shumë përbërës). Dhe ka një vështirësi në të shikuarit në çdo katastrofe mundësinë e rrënimit. Ndoshta unë jam optimiste e lindur, por mendoj se do të jetë gjithmonë diçka që të na shpëtojë.

Njeriu i cili është një pesimist para të 48ave di shumë, në qoftë se ai është optimist pas tyre, ai di shumë pak.