Thënie për mundësitë (3 thënie)

Unë kam qenë rrallë herë në gjendje të shoh një mundësi para se ajo kishte pushuar së qeni e tillë.

Vështirësitë e mposhtura janë mundësi të fituara.

Një pesimist shikon vështirësi në çdo mundësi; një optimist shikon mundësi në çdo vështirësi.