Thënie për vullnetin (2 thënie)

Vullneti ynë është gjithmonë për të mirën tonë, por ne jo gjithmonë shohim se çka është.

Nuk mund ta ligjësosh vullnetin e mirë – ai vije përmes edukimit.