Thënie për dinakërinë (2 thënie)

Shumë dhelpra thinjen, por tepër pak bëhen të mira.

Unë jam ndonjëherë dhelpër e ndonjëherë luan. E tërë fshehtësia e udhëheqjes është në të diturit kur të jesh njëri e kur tjetri.