Thënie për shpejtësinë (3 thënie)

Shpejtësia shpesh është ngatërruar me intuitën. Kur unë fillova të arrij para të tjerëve, u duka më i shpejtë se ata.

Gjërat e mëdha arrihen jo me muskuj, shpejtësi apo shkathtësi, por mendjen e thellë, forcën e karakterit dhe gjykimin.

Bota po ndryshon shumë shpejt. E madhja nuk do t’i mundë të voglat më. Do të jetë e shpejta ajo që do të mund të ngadaltën.