Thënie për intuitën (2 thënie)

Shpejtësia shpesh është ngatërruar me intuitën. Kur unë fillova të arrij para të tjerëve, u duka më i shpejtë se ata.

Absolutja mund të arrihet vetëm me anë të intuitës, ndërsa gjithçka tjetër ka të bëjë me analizat.