Thënie nga Charles Bukowski (6 thënie)

Disa njerëz nuk çmenden kurrë. Kushedi çfarë jete të tmerrshme duhet të kenë ata…

Skllavëria nuk u shfuqizua kurrë, ajo vetëm u shtri për të përfshirë të gjitha ngjyrat.

Ajo që ka më tepër rëndësi është si çan ti përmes flakës.

Gjenialitet mund të jetë aftësia për të thënë gjëra të thella në një mënyrë të thjeshtë.

Atëherë isha një djalosh një mijë vjeç. Tani jam një plak që pret të rilindë.

Njeriu do të duhej të vdiste dy herë, para se të fillonte të jetonte si duhet.