Thënie për të bardhët (7 thënie)

Revolucioni i zezakëve (negro) kontrollohet nga të liberalët e bardhë dhelparak, nga vetë qeveria. Por Revolucioni i të Zinjve kontrollohet vetëm nga Zoti

Islami i vërtetë më ka mësuar mua se akuzimi i përgjithshëm i të gjithë njerëzve të bardhë është gabim sikur që është gabim akuzimi i përgjithshëm kundër të zinjve.

Askush nuk duhet mësuar të ziun amerikan të e kthej faqen tjetër, përveç nëse ndonjëri mëson të bardhin amerikan të kthejë faqen tjetër.

T’i urresh njerëzit për shkak të ngjyrës është gabim. Nuk është puna se cilën ngjyrë je duke urryer. Është krejt gabim.

Zezaku ka nevojë që njeriu i bardhë ta çlirojë atë nga frikat e tij. Njeriu i bardhë ka nevojë që zezaku ta çlirojë atë nga faji i tij.

Është e pakundërshtueshme dhe për të ardhur keq që zezakët kanë kryer krime; por ata janë pjellë e krimit. Ata kanë lindur nga krimi i madh i shoqërisë së bardhë.

Historia dëshmon që njeriu i bardhë është dreq.