Thënie për cenzurën (2 thënie)

Nuk ka qeveri pa censorë; dhe atje ku shtypi është i lirë, askush nuk do ta donte

Ju bëni keq në qoftë se e lavdëroni, por më keq në qoftë se e censuroni atë që nuk e kuptoni.