Thënie për të panjohurën (4 thënie)

Madhështia është një rrugë që të çon drejt së panjohurës.

Asgjë që ti njeh nuk ka qenë e panjohur.

Ju bëni keq në qoftë se e lavdëroni, por më keq në qoftë se e censuroni atë që nuk e kuptoni.

Për ta vënë në pikëpyetje një hamendje, nganjëherë mjafton ta çosh atë deri në tejskajin më të largët ku mund të shkojë.