Thënie për totalitarizmin (1 thënie)

Një qeverie shtypëse duhet t’ia kesh më shumë frikën se një tigri.