Thënie për butësinë (1 thënie)

Ndershmëria dhe butësia të çojnë larg.