Thënie për Biblën (4 thënie)

E tillë është raca njerëzore, shpesh ke keqardhje pse Noa ia doli të hipte në varkë.

Brenda kapakëve të Biblës janë përgjigjet për të gjitha problemet me të cilat njerëzit ballafaqohen.

Kisha me një vetëdije të qartë të interesave të saj, ka bërë një tërheqje strategjike, me rezultat që shkenca ka humbur disi nga agresiviteti i vet. Sistemi aktual i mësimdhënies në shkolla lejon absurditete të këtij lloji: Në orën 10 të mëngjesit nxënësi

Duke iu kthyer e rikthyer Librave të Shenjtë (Kuran & Bibel), pas çdo leximi të radhës, kam vënë re jo pa habi sesi përjetoja të njëjtin mrekullim si në leximet e para. Ishte një habi e një lloji të veçantë, të cilin s’ma jepnin as leximet artistike, as a