Thënie për mrekullinë (4 thënie)

Asgjë nuk është aq e shpeshtë sa dëshira për të qenë i mrekullueshëm.

Shikimi, dëgjimi, ndjenja, janë mrekulli, dhe çdo pjesë dhe fije e imja është një mrekulli.

Është mrekulli të jesh i ndershëm, por është gjithashtu shumë me rëndësi të veprosh drejt.

Duke iu kthyer e rikthyer Librave të Shenjtë (Kuran & Bibel), pas çdo leximi të radhës, kam vënë re jo pa habi sesi përjetoja të njëjtin mrekullim si në leximet e para. Ishte një habi e një lloji të veçantë, të cilin s’ma jepnin as leximet artistike, as a