Thënie për shqisat (2 thënie)

Shikimi, dëgjimi, ndjenja, janë mrekulli, dhe çdo pjesë dhe fije e imja është një mrekulli.

Nëse mua më kërkohet të përkufizoj, shumë shkurt, termin Art, unë do ta quaja atë ‘riprodhim të asaj që Shqisa kap nga Natyra përmes velit të shpirtit’. Imitim i thjeshtë, por i saktë, i asaj që është në Natyrë, nuk ia jep të drejtë asnjë njeriu të ketë e