Thënie për skepticizmin (1 thënie)

Skepticizmi është hapi i parë në rrugën e filozofisë.