Thënie për bamirësinë (11 thënie)

Nëse armiku yt ka uri, jepi të hajë.

Kur unë jap, unë jap veten.

Ai ishte një patriot i madh, një humanitar, një mik besnik; me kusht që, natyrisht, ai me të vërtetë ai të ketë vdekur.

Njeriu nuk duhet t’i konsiderojë të vetat zotërimet materiale, po si diçka të zakonshme për të gjithë, kështu që t’i ndajë ato pa ngurim me të tjerët kur ata janë në nevojë.

Mirësia është gjuha të cilën të shurdhërit mund ta dëgjojnë dhe të verbërit mund ta shohin.

Mënyra më e mirë për të kënaqur veten është të përpiqeni për të kënaqur dikë tjetër.

Pyetja më ngulmuese dhe më urgjente është: “Çka je duke bërë ti për të tjerët?”

Ne nuk mund t’i ndihmojnë të gjithë, por të gjithë mund të ndihmojnë dikë.

Çdo akt i mirë është bamirësi. Pasuria e vërtetë e njeriut është mirësia që ai në këtë botë ka bërë për miqtë e tij.

I kam kushtuar gjithmonë burimet e mia modeste në të mirë jo vetëm të njerëzve në nevojë, por edhe për t’i mbështetur çështjet sociale të rëndësisë përparësore.