Thënie për besnikërinë (7 thënie)

Ai ishte një patriot i madh, një humanitar, një mik besnik; me kusht që, natyrisht, ai me të vërtetë ai të ketë vdekur.

lagët e një shoku janë besnike.

Nëse doni një shërbëtor besnik dhe që ju e pëlqeni, atëherë shërbejini vetes.

Mënyra më e mire për ta mbajtur fjalën është të mos e japësh.

Ata që janë më të ngadalshëm në marrjen e një premtimi janë më besnikë në kryerjen e tij.

Besnikëria ndaj opinionit të ngurosur kurrë nuk e thyen një zinxhir as nuk e çliron një shpirt njerëzor.

Nuk ka gjë më fisnike dhe më të admirueshme se besnikëria. Besnikëria e plotë dhe e vërtetë janë shkëlqimet më të shenjta dhe stoli të mendjes njerëzore.