Thënie për kokëfortësinë (1 thënie)

Besnikëria ndaj opinionit të ngurosur kurrë nuk e thyen një zinxhir as nuk e çliron një shpirt njerëzor.