Thënie për ushqimin (19 thënie)

Akullorja është e shijshme – sa keq që nuk është e paligjshme.

Njeriu duhet të hajë për të jetuar, jo të jetojë për të ngrënë.

Nëse armiku yt ka uri, jepi të hajë.

Qeveria është si një foshnje. Një kanal ushqimor me një oreks të madh në një anë dhe mungesë e ndjenjësë së përgjegjësisë në tjetrën.

Nga përvoja ime gjërat prej të cilave nuk do të hiqja dorë janë letra, duhani, ushqimi dhe pak uiski.

Një pjesë e sekretit të një suksesi në jetë është që të hani atë që ju pëlqen dhe ta lini ushqimin të luftojë përbrenda.

Njeriu mund të jetojë dhe të ketë shëndet pa i vrarë kafshët për ushqim; kështu që, nëse ai ha mish, ai merr pjesë në mbytjen e kafshës për hir të urisë së tij.

Dua të them se tepërimi në të ngrënit tejet pak është më i rrezikshëm se tepërimi në të ngrënit tejet shumë; ky i fundit mund të krijojë vështirësi tretjeje, ndërsa ai I pari shkakton vdekjen.

Çdo gjë që hyn në gojën time duket se më trash mua, çdo gjë që del nga goja ime më shqetëson mua.

Çdo gjë që hyn në gojën time duket se më trash mua, çdo gjë që del nga goja ime më shqetëson mua.