Thënie për tretjen (1 thënie)

Dua të them se tepërimi në të ngrënit tejet pak është më i rrezikshëm se tepërimi në të ngrënit tejet shumë; ky i fundit mund të krijojë vështirësi tretjeje, ndërsa ai I pari shkakton vdekjen.