Thënie interesante (5 thënie)

Injeksionet janë gjëja më e mirë e shpikur ndonjëherë për t’i ushqyer mjekët.

Në qoftë se Perëndia nuk do të pushonte dielën, do të kishte pasur kohë për të përfunduar botën.

Çdo gjë që hyn në gojën time duket se më trash mua, çdo gjë që del nga goja ime më shqetëson mua.

Çdo gjë që hyn në gojën time duket se më trash mua, çdo gjë që del nga goja ime më shqetëson mua.

Kushtetuta e SHBA nuk e garanton lumturinë, vetëm kërkimin e saj. Duhet ta arrish vetë lumturinë.